Adli Balistik Bilirkişi İncelemeleri

   4,9

Adli Balistik Bilirkişi İncelemeleri

İç balistik, dış balistik ve hedef balistiği incelemeleri çerçevesinde;  Ateşli ve ateşsiz silahlar, fişek, kovan, kartuş, mermi çekirdeği ve saçma tanesi gibi balistik materyaller üzerinde durum tespiti ve bunlar arasında irtibatın bulunup bulunmadığı yönünde incelemeler ile atışın başlangıcından canlı ya da cansız hedefler üzerinde bıraktığı tahribata kadar geçen sürede gerçekleşen tespit ve olasılıklar balistik biliminin tüm alt dalları çerçevesinde incelenerek raporlanır

Özellikle atış sonrası elde biriken atış artıklarının yorumlanması ve atışın yeniden yapılandırılması yapılarak atış noktası atış mesafesi atış açısı gibi hesaplamalar yapılarak 3D modellemeler ile raporlanır.

Balistik raporların değerlendirmesi yapılarak uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak kritik edilerek raporlanır.

Kasten planlı hedef gözeterek atış yapılıp yapılmadığı eldeki görüntüler incelenerek ayırt edilir.

Çözüme kavuşturamadığınız dava dosyalarınızda sizlere danışmanlık hizmeti veriyor, bilirkişi ve/veya uzman görüş raporları ile haklı – haksız ayrımını net bir şekilde gözler önüne seriyoruz. Sizlerde PGA Kriminal – Bilirkişilik Ofisi ile temasa geçmeden davanızdan vazgeçmeyin.