DNA İncelemeleri

   4,9

Elde edilen kan, kemik, kıl, tırnak, doku ve vücut sıvıları üzerinde DNA incelemesi yapılarak kişilere aidiyetinin tespiti, kişilerin akraba ve soy yakınlıklarının tespiti gerçekleştirilmektedir. Herhangi iki kişinin DNA profilinin benzememe oranı yaklaşık % 0,1 kadardır. Ancak bu kadarı bile bir kişinin DNA profilinin oluşturulması için yeterlidir. Müşteki, maktül, sanık, hangi rolde olursa olsun, kişinin DNA profili ile olay yerinden elde edilen insana ait DNA profili %99,99 doğrulukla karşılaştırılabilir ve eşlenebilir.
Bu eşleme incelemesi, baba ve çocuk arasındaki genetik bağı tespit etmede de yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Birçok gelişmiş ülkede, parmak izi, ses izi gibi DNA profili de arşivlenmekte ve sonraki suçlar ile ilişkilendirilebilmektedir.
DNA incelenmesine konu bulgular olay yerinin birçok noktasında olabilir ve dikkatli aranmalıdır. İncelemelerde yüksek başarı sağlamak için herhangi bir kontaminasyona fırsat vermeden, bulgu uygun usullerle toplanmalı, korunmalı ve taşınmalıdır.

Çözüme kavuşturamadığınız dava dosyalarınızda sizlere danışmanlık hizmeti veriyor, bilirkişi ve/veya uzman görüş raporları ile haklı – haksız ayrımını net bir şekilde gözler önüne seriyoruz. Sizlerde PGA Kriminal – Bilirkişilik Ofisi ile temasa geçmeden davanızdan vazgeçmeyin.