Parmak İzi İncelemeleri

   4,9

Parmak izi mukayesesi ve raporlanması, parmak izi raporlarının irdelenmesi ve lehte olan kısımların tespiti ve raporlanması, adli dosyadaki parmak izi delillerinin değerlendirilmesi, avuç ve parmak izlerinin sahibinin kimliği belli olan ya da olmayan diğer avuç ve parmak izleri ile karşılaştırılması ve aidiyetinin belirlenmesi incelemeleri ile, belirginliği yeterli olmayan izlerin geliştirilmesi ve görüntülenmesi incelemeleri gerçekleştirilmektedir

Çözüme kavuşturamadığınız dava dosyalarınızda sizlere danışmanlık hizmeti veriyor, bilirkişi ve/veya uzman görüş raporları ile haklı – haksız ayrımını net bir şekilde gözler önüne seriyoruz. Sizlerde PGA Kriminal – Bilirkişilik Ofisi ile temasa geçmeden davanızdan vazgeçmeyin.