Adli Muhasebe Bilirkişi İncelemeleri

   4,9

Adli Muhasebe İncelemeleri

Adli muhasebe uzmanlığı incelemeleri; muhasebesel bir durumun, şüpheli konu ise soruşturma aşamasında araştırılması, şüpheli konu olsun olmasın iç denetim süresinin incelenmesi durumunda hesap inceleme teknikleri dışında uzmanı sonuca yönlendirebilecek, genellikle hukuk, psikoloji, grafoloji, kriminoloji, kriminalistik, istatistik ve sosyoloji gibi alanlara ait tekniklerin birlikte değerlendirilebildiği incelemelerdir.

Ülkemizde bu alandaki istihdamın (adli muhasebeci) yetersiz olması, çok sayıda şüpheli durumun neticeye varamamasına neden olabilmektedir.

Şüpheli bir finansal işlemin nedeni belirlenmeye çalışılırken, denetim ve araştırma yetenekleri ile benzer olaylardaki deneyimler kullanılır. Bulgular uzmanı bir suça götürsün ya da götürmesin, adli bilimsel her incelemenin sonucu üretilen metinde olduğu gibi; bir şüphenin ya da bulgunun hangi bilimsel bilgiler çerçevesinde ele alındığı adli muhasebecinin raporunda ya da mütalaasında yer alır.

Bu nedenle ne kadar gelişmiş bir muhasebe birikimi ve deneyimine sahip olunursa olunsun, bir adli muhasebeci suçu araştırırken adli belge inceleme ve adli bilişimin inceleme ve araştırma tekniklerinden bağımsız hareket edemez. Günümüzde gerçekleştirilen çoğu hile, suistimal, dolandırıcılık, sahtekarlık ve manipülasyon ya kağıt belgenin ya da dijital belge ve işlemlerin tahrifatı, değiştirilmesi, silinmesi, yer değiştirilmesi, yok edilmesi gibi yollarla meydana gelmektedir.

Çözüme kavuşturamadığınız dava dosyalarınızda sizlere danışmanlık hizmeti veriyor, bilirkişi ve/veya uzman görüş raporları ile haklı – haksız ayrımını net bir şekilde gözler önüne seriyoruz. Sizlerde PGA Kriminal – Bilirkişilik Ofisi ile temasa geçmeden davanızdan vazgeçmeyin.