Odontolojik İncelemeler

   4,9

Odontolojik (Diş Hekimliği) İncelemeleri

Adli odontoloji birtakım kriminal olaylarda canlı veya cansız halde iken mağdur ve suçlu kişilerin kimliklerinin saptanmasını sağlayan ve diş bilimine dayanan bir bilim dalıdır

Adli incelemeye konu bireye ya da dişlere özgü kişisel özelliklerin tanımlanması, kimliklendirmeye esas ayırt edici özelliklerin orta konması, materyale ait içerikten kişiye ait kalıtımsal ve benzeri konuların araştırılması gerçekleştirilmektedir.

Çözüme kavuşturamadığınız dava dosyalarınızda sizlere danışmanlık hizmeti veriyor, bilirkişi ve/veya uzman görüş raporları ile haklı – haksız ayrımını net bir şekilde gözler önüne seriyoruz. Sizlerde PGA Kriminal – Bilirkişilik Ofisi ile temasa geçmeden davanızdan vazgeçmeyin.