Adli Belge ve İmza İncelemeleri

   4,9

El Yazısı, İmza ve Diğer Belge Bilirkişi İncelemeleri

Değerli belgelerin sahte ya da bozulmuş olup olmadığının tespiti,  ayrıca el yazısı ve imzanın aynı kişi tarafından üretilip üretilmediğinin ortaya çıkartılması gerçekleştirilmektedir. İğfal kabiliyeti ve makine yazılarının incelenmesi yine tarafımızca yapılmaktadır.

Bu incelemeler içerisinde; Nitelik ve nicelik bakımdan standartlara uygun asıl belge ve karşılaştırma numuneleri üzerinde yazının ve imzanın şüpheli ya da atfedilen kişi tarafından üretilip üretilmediği ya da kaç kişi tarafından üretildiği yönündeki incelemeler el yazısı ve imza incelemelerini oluşturur. Para, çek, senet, diploma gibi belgelerin üzerinde sürşarj, ekleme, çıkarma, fiziksel ya da kimyasal silme üzerinde sahtecilik ve tahrifat incelemeleri gerçekleştirilmektedir.

İncelenmesi talep edilen belgenin orijinal olup olmadığının ya da orijinal değilse hangi yolla üzerinde tahrifat ya da sahtecilik yapıldığının, genellikle orijinal belge ile karşılaştırılması yoluyla yapılmasına sahte belge incelemesi denir. Sahte olduğu tespit edilen belgenin, psikolojik, psikiyatrik ve nörolojik olarak normal olduğu bilinen üçüncü kişileri kandırıp kandıramayacağı, kandırabiliyorsa nasıl ve ne oranda kandırabileceğinin ortaya konulmasına iğfal kabiliyeti incelemeleri denmektedir.

Yazıcı ve daktilo çıktılarının, şüphe edilen yazıcı ya da daktilolardan çıkıp çıkmadığının karşılaştırma yoluyla incelenmesine makine yazısı incelemeleri denmektedir. Belge üzerindeki mühür ve kaşenin orijinal olup olmadığı, orijinal ise halen kullanılmakta olanlar ile basılıp basılmadığı ve mühür içeriğinde tahrifat yapılıp yapılmadığının incelenmesine mühür-kaşe incelemesi denmektedir. Her ne kadar ayrı bir alan olsa da okuma-yazma bilmeyenlerin imza yerine belge üzerinde basmış oldukları parmak izlerinin kişiye ait olup olmadığının tespiti de belge incelemelerinin bir alt olanı olarak değerlendirilebilir.

Çözüme kavuşturamadığınız dava dosyalarınızda sizlere danışmanlık hizmeti veriyor, bilirkişi ve/veya uzman görüş raporları ile haklı – haksız ayrımını net bir şekilde gözler önüne seriyoruz. Sizlerde PGA Kriminal – Bilirkişilik Ofisi ile temasa geçmeden davanızdan vazgeçmeyin.