Tıbbi Uygulama Hataları İncelemeleri

   4,9

Tıbbi Uygulama Hataları Bilirkişi İncelemeleri

Tıbbi hatalı uygulama, Dünya Tabipler Birliği’nin tanımına göre “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlanmaktadır. Tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de tıbbi hatalı uygulamalar ne yazık ki görülmektedir.

Sağlık hizmeti sunumu nedeniyle ortaya çıkan tıbbi uygulama hataları bir halk sağlığı sorunudur.  Bu alanda yapılacak düzenlemelerde, tıbbi uygulama hatalarının ortadan kaldırılması öncelikli amaç olarak belirlenmelidir. Bu kapsamda tıbbi uygulama hatalarından zarar gören hastaların zararlarının  kısa sürede ve bütünüyle karşılanması, hata nedenlerinin araştırılması ve bu nedenlere yönelik önleyici çalışmaların sistemli bir biçimde düzenlenip uygulamaya geçirilmesi sorunlarımızın çözümü için temel noktalardır.

Hastaların ve yakınlarının tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanan zararlarının karşılanması da bu alanda yapılacak düzenlemenin önemli unsurlarındandır. Bu nedenle Dünya’da tıbbi uygulama hatalarından kaynaklı zararların karşılanmasına yönelik uygulamalara ve sonuçlarına yapılacak düzenlemelere ışık tutması açısından göz atmakta yarar bulunmaktadır.

Kusura dayalı tazmin sisteminin benimsendiği ülkelerde tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanmayan komplikasyon vb. nedenlerle zarar gören hastaların zararlarının karşılanması söz konusu olmamakta sosyal açıdan desteklenmesi gereken insanlar desteksiz bırakılmaktadır.

Kusur karşılığı olmayan tazmin sistemlerinde ise bir sağlık hizmetinin verilişi sırasında zarara uğrayan hastaların zararları giderilerek sosyal devlet ilkesi hayata geçirilmektedir.

Çözüme kavuşturamadığınız dava dosyalarınızda sizlere danışmanlık hizmeti veriyor, bilirkişi ve/veya uzman görüş raporları ile haklı – haksız ayrımını net bir şekilde gözler önüne seriyoruz. Sizlerde PGA Kriminal – Bilirkişilik Ofisi ile temasa geçmeden davanızdan vazgeçmeyin.